Katedra Medycyny Sądowej

Dozwolony limit błędów 12
WYNIKI TESTU
1 błąd - 9752 (gratuluję!)
2 błędy - 9765, 15250, 9780
3 błędy - 9800, 9797, 9792, 15255, 9775, 9783
4 błędy - 15258, 9785, 12254, 9782, 9790, 9787, 9810, 15253
5 błędów - 9802
6 błędów - 15246, 9808, 15266, 15259
7 błędów - 15264, 15252
8 błędów - 9809

WYNIKI TESTU PRZEDTERMINOWEGO Z WYKŁADÓW, IMMUNOLOGIA
Dozwolona ilość błędów 12
Wyniki:
4 błędy: 9760, 9757, 15251
5 błędów 15257, 15744, 15249, 15247, 9310, 9766
6 błędów: 15248
7 błędów: 15262, 15256, 9798
8 błędów: 8782, 9806, 15261
9 błędów: 15263, 9805, 9794, 9804
12 błędów: 15265
Wszyscy którzy wypełniali testy zaliczeniowe po ćwiczeniach mają zaliczone.


INFORMACJA DLA KLIENTA


Laboratorium posiada akredytację PCA, uzyskaną dzięki wdrożeniu systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. 

 

  • Laboratorium Zakładu Technik Molekularnych posiada akredytację laboratorium badawczego udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji.
  • Laboratorium bierze udział raz w roku w badaniach biegłości PT u certyfikowanego dostawcy, którym jest amerykańskie laboratorium Collaborative Testing Services, Inc (CTS). Badania genetyczne w naszym Laboratorium wykonywane są zgodnie z zasadami Komisji Genetyki Sądowej PTMSiK, walidowanymi testami, z zachowaniem zasad poufności oraz tajemnicy lekarskiej i genetycznej.
  • Osobami do kontaktu w sprawach merytorycznych są Elżbieta Kowalczyk tel. 71-7841589 i Anna Karpiewska tel. 71-7841588. Dokumentacja badań i uzyskane wyniki są przechowywane i udostępniane na wniosek zleceniodawcy.
  • Badania są wykonywane na zlecenia organów Wymiaru Sprawiedliwości i osób prywatnych. Istnieją dwa tryby przyjmowania zleceń:

I - termin badania jest wyznaczany przez pracownika laboratorium po otrzymaniu zlecenia;

II - termin (dowolny roboczy czwartek od 8.30 do 10.00, inne dni po uzgodnieniu telefonicznym 71-7841469 lub 71-7841589) wyznaczany jest przez Sąd podczas rozprawy. W tym przypadku, prosimy o niezwłoczne przesłanie nam zlecenia wraz z decyzją o terminie badania, danymi stron i informacjami o formie płatności. W celu pobrania materiału do badań strony powinny stawić się w ambulatorium DNA, 50-269 Wrocław ul. Chałubińskiego 2a.

  • Nie istnieje już konieczność wysyłania do nas akt sprawy.
  • Cena za badanie profilu DNA w sprawie pokrewieństwa, w tym ojcostwa, wynosi 641,76 zł za każdą badaną w sprawie osobę.
  • Jeżeli przeprowadzenie badań będzie wymagało poszerzenia zakresu badań autosomalnych STR, cena pozostaje bez zmian. Decyzja o wykonaniu dodatkowych badań nieujętych w cenie każdorazowo jest konsultowana ze zleceniodawcą.
  • Średni termin wydania opinii wynosi w naszym laboratorium 15 dni roboczych. Pisemna skarga lub kwestionowanie otrzymanych wyników są rejestrowane, rozpatrywane i jest udzielona merytoryczna odpowiedź, zaś najlepszą drogą rozstrzygnięcia kontrowersji jest wykonanie badań kontrolnych na koszt strony kwestionującej, w innym atestowanym laboratorium genetycznym.
  • W celu przeprowadzania badań pokrewieństwa, w tym ojcostwa, osoba niedostępna (nieżyjąca lub o nieustalonym miejscu pobytu) może być „zastąpiona” badaniem bliskich krewnych (najlepiej rodziców) lub w niektórych przypadkach badaniem materiału ekshumacyjnego, bloczka parafinowego oraz przedmiotu osobistego użytku (np. szczoteczki do zębów, maszynki do golenia).

                                                                                                                                                                                                                 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

                                                                                                                                                                                                                       Katedra Medycyny Sądowej

                                                                                                                                                                                                                ZAKŁAD TECHNIK MOLEKULARNYCH

                                                                                                                                                                                                                        Prof. dr hab. Tadeusz Dobosz

      Akredytacja została udzielona w zakresie: https://www.umed.wroc.pl/iso-17025-2018