Katedra Medycyny Sądowej
Publikacje

prof. dr hab. Tadeusz Dobosz

dr D.Baczyńska

dr M.Małodobra-Mazur

mgr Anna Jonkisz

mgr Arleta Lebioda

mgr Elżbieta KowalczykDziałalność badawcza

Zakres badań

Cennik badań rozwojowych


ZREALIZOWANY PROJEKT BADAWCZY POIG

Projekt pt. „Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku – modelowanie i monitoring zagrożeń”, Umowa o dofinansowanie nr POIG.01.03.01-02-002/08-00 z dnia 15.12.2008


Zakład Technik Molekularnych (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra Medycyny Sądowej) realizuje podzadanie 5.1b, pt.: „Czujnik biologiczny oparty na bioreaktorze PCR w technologii LTCC – testy biologiczne”